Wij adviseren vaak jonge gezinnen om een verzekering Rechtsbijstand af te sluiten. Deze gezinnen zijn, zonder het te beseffen, immers vrij kwetsbaar. Ze hebben vaak kinderen die in problemen kunnen raken, ze gaan bouwen en daar kan heel wat verkeerd lopen en zijn bovendien nog op andere vlakken bezig met “patrimonium” te verwerven. En bij elke aankoop kan iets verkeerd lopen. Bovendien hebben jonge gezinnen vaak relatief weinig “reserve” zodat ze zonder verzekering “Rechtsbijstand” vaak niet geneigd zijn tot investeringen (lees: juridische acties) om hun rechten af te dwingen. Een relatief kleine jaarlijkse bijdrage voor een polis “Rechtsbijstand” kan dan echt veel verschil maken. En dus kan eigenlijk iedereen zijn voordeel doen met een dergelijk contract.

Wees dus niet langer bezorgd om allerlei situaties in uw dagelijks leven die tot conflicten kunnen leiden. Voorbij met de twijfel of u al of niet het recht aan uw kant hebt. Met een rechtsbijstandsverzekering hebt u hier snel zekerheid over. Bovendien beschermt deze polis u financieel tegen de kosten van lange en dure gerechtelijke procedures.

Afhankelijk van uw contract zal de rechtsbijstandsverzekering in uiteenlopende situaties tussenbeide komen:

  • u lijdt schade en wil van de andere partij een schadevergoeding krijgen;
  • iemand beschuldigt u van het veroorzaken van schade waardoor u een strafrechtelijke veroordeling riskeert.

In beide gevallen zal de polis rechtsbijstand u eerste lijnsadvies verschaffen en zo nodig uw verdediging op zich nemen.

Om deze polis af te sluiten volstaat het ons te contacteren. Er zijn twee mogelijkheden. Vaak is een rechtsbijstandsverzekering gekoppeld aan andere verzekeringspolissen. We spreken in dat verband over gecombineerde polissen. De gedekte risico’s hangen dan ook af van de overeenkomst waaraan de rechtsbijstandsverzekering is gekoppeld (bijvoorbeeld een luik rechtsbijstand Auto bij de autoverzekering zal tussenkomen bij geschillen in relatie tot het gebruik en vergoedingen van schade aan en door het voertuig).

Een globale rechtsbijstandsverzekering is één enkel contract dat een groot aantal mogelijke betwistingen waarmee u kan geconfronteerd worden zal dekken. Wij kijken dan uw bestaande portefeuille na om te vermijden dat u dubbele dekkingen heeft. Kom gerust eens langs voor meer info.