Waarom Pensioensparen?

62% van de actieve bevolking doet aan pensioensparen. Ontdek de 3 belangrijkste redenen om er zo snel mogelijk aan te beginnen:

1. Het wettelijk pensioen is niet voldoende. Het pensioen bedraagt in de meeste gevallen ongeveer een 2/3 van uw laatste loon.  Een terugval van 33% dus terwijl we net meer tijd hebben en nog willen genieten van het leven. Zorg er dus voor dat u op uw “oude dag” ongestoord verder kan genieten.Pensioensparen

2. Jaarlijkse belastingvermindering. Pensioensparen wordt sterk aangemoedigd door de overheid. Wie aan pensioensparen doet, geniet van een fiscaal voordeel van 25% of 30%, afhankelijk van het gestorte bedrag. Of anders gezegd: de fiscus geeft u 25% of 30% van de gestorte premie terug als belastingvermindering in de personenbelasting. Concreet kan uw belastingvoordeel dus tot 300 euro per jaar bedragen.

3. Het rendement. De rendementen van een pensioenspaarverzekering liggen hoger dan deze op een spaarrekening.  Naar wens kunt u ook beleggen in verschillende fondsen. Rekening houdend met de opbrengst en het fiscaal voordeel, kunt u gemakkelijk genieten van een veilig nettorendement van gemiddeld 4% op jaarbasis.

Fiscaliteit rond Pensioensparen?

1. Aftrek
Tot eind 2017 kun je maximum 940€ sparen op jaarbasis. Dit levert een voordeel op van 30% of 282€.
Vanaf januari 2018 kan je dit bedrag optrekken naar 1.200€ op jaarbasis. Hierdoor zakt wel het voordeel van 30% naar 25%. In totaal krijg je dus tot 300€ voordeel via de belastingaangifte.

2. Taksen op premies en winstdeelname taks
Niet van toepassing op pensioensparen.

3. Belasting op uitkering van de waarborgen
De taxatie gebeurt op de 60ste verjaardag van de verzekeringsnemer tegen een tarief van 8%. De taxatie wordt geheven op de theoretische afkoopwaarde zonder winstdeelname bij pensioenspaarverzekeringen. Bij pensioenfondsen (banken) zijn dit de gestorte bedragen opgerend aan 4,75%.
Uitzondering: indien de polis aanvang heeft genomen na 55 jarige leeftijd dan zal er ook getaxeerd worden op 8% maar op de 10de verjaardag van de polis.
In geval van overlijden is er tevens een taxatie van 8%, tenzij het overlijden plaats vindt na 60 jarige leeftijd en de taxatie reeds werd afgehouden.

Taxatie bij afkoop voor 60 jarige leeftijd:
hier is het tarief 33% of het marginaal tarief indien dit voordeliger is.
Uitzondering: werkloosheid met bedrijfstoeslag of pensionering op de normale datum of in de 5 jaar voordien,

Wanneer beginnen met pensioensparen?

Van zodra u begint te werken bent u ook belastingplichtige. Vanaf dan wordt het dus interessant om aan pensioensparen te doen, gezien het belastingvoordeel. Hoe vroeger u begint, hoe groter uw spaarbedrag later. Dat is logisch. U kan uw spaarinspanning volledig zelf bepalen. Pensioensparen kunt u namelijk al doen met een minimum bedrag van 25€ per maand.

Zolang men belastingen betaalt, is pensioensparen interessant. Dus ook op latere leeftijd. Let wel: de minimale looptijd is 10 jaar.

Moet je nu 940€ blijven sparen of dit bedrag verhogen naar 1.200€?

Wij gaan ervan uit dat pensioensparen enkel en alleen dient om via het belasting voordeel een extra rendement te generen op uw spaarcenten.  Het is dan ook de vraag of we met de verlaging van het voordeel hetzelfde rendement halen of niet.

Laten we dit duidelijk maken aan de hand van een voorbeeld.

1. Een man van 40 jaar start met pensioensparen.  Hij spaart 940€ per jaar met 30% fiscaal voordeel.

Het gemiddelde rendement van zijn pensioenfonds bedraagt in ons voorbeeld 3%
Hierdoor is het eindkapitaal op 65 jarige leeftijd: 31.308€
Rekening houdend met zijn 30% voordeel heeft hij een nettorendement van 4,71%

2. Die zelfde man spaart 1.200€ op jaarbasis met 25% fiscaal voordeel.

Het gemiddelde rendement van zijn pensioenfonds bedraagt in ons voorbeeld terug 3%
Hierdoor is het eindkapitaal op 65 jarige leeftijd: 39.967€
Rekening houdend met zijn 25% voordeel heeft hij een nettorendement van 4,25%

Conclusie: De 260€ die je meer kan sparen zal u een beperkt belastingsvoordeel geven. Het nettorendement zal hierdoor lichtjes zakken.
Uiteraard blijft het fiscaal voordeel interessant omdat we op die manier toch een extra rendement op het spaargeld verkrijgen!

Beleggen in een pensioenfonds of spaarverzekering?

Belegt u in pensioenfondsen dan wordt uw geld beheerd door een vermogensbeheerder. Hierbij geniet u geen kapitaalsbescherming en ook geen staatswaarborg.  De eindbelasting wordt bovendien berekend op de stortingen opgerend aan 4,75%. Indien de financiële markten laag staan op het einde van het contract, dan kan het dus zijn dat u op een hoger bedrag belast wordt dan de effectieve waarde van uw belegging.  Als de beurzen echt laag staan, kunt u zelfs uitstappen met verlies.

Wie belegt in een spaarverzekering heeft meer keuze. U kan namelijk kiezen tussen fondsen met kapitaalsgarantie of aandelenfondsen. U kunt deze ook combineren en de mogelijkheid bestaat zelfs om te switchen.  Zo kunt u op latere leeftijd al uw spaartegoeden veilig stellen zodat uw kapitaal gegarandeerd blijft op pensioenleeftijd.