BA Autoverzekering

De BA autoverzekering is een verplichte verzekering voor wie zich met een motorvoertuig op de openbare weg of op voor het publiek toegankelijke terreinen begeeft. Het begrip voertuig moet in de ruime zin bekeken worden en omvat naast voor de hand liggende voertuigen zoals personen- en vrachtwagens, motor- en bromfietsen, tractoren of kranen ook een elektrische rolstoel of een golfkarretje als u hiermee op de openbare weg rijdt.

Indien u als bestuurder van uw voertuig een ongeval veroorzaakt, zal deze verzekering de schade vergoeden die aan een derde werd toegebracht. Het betreft hier zowel de lichamelijke als de stoffelijke schade van het slachtoffer. Bij lichamelijke schade wordt ook rekening gehouden met verzorgingskosten, de esthetische schade en het inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Eventueel kan er ook een morele schadevergoeding toegekend worden.

Gezien deze verzekering wettelijk verplicht is, moet u op elk moment kunnen bewijzen dat u deze verzekering effectief heeft afgesloten. Hiervoor zal uw verzekering u een zogenaamde groene kaart afleveren die altijd bij de boorddocumenten bewaard moet worden. Op de groene kaart wordt vermeld hoelang uw verzekering geldig is en in welke landen u verzekerd bent. Wanneer u met uw auto op reis gaat naar een land dat niet op de groene kaart vermeld staat, moet u ons zeker contacteren. Bij twijfels, contacteer ons gerust!

Voor uw autoverzekering betaalt u een jaarlijkse premie die afhankelijk is van:

 • de aard van het voertuig (personenwagen, lichte vrachtwagen, motor,…);
 • het vermogen (uitgedrukt in kW);
 • de leeftijd van de bestuurder;
 • het aantal jaar dat de bestuurder reeds een rijbewijs heeft;
 • de regio waar de bestuurder woont;
 • de schadehistoriek.

De correcte gegevens zijn hierbij heel belangrijk, zowel voor de berekening van de premie alsook voor de vergoeding van de schade. Stel dat u bv. niet meedeelt dat het hoofdzakelijk uw 18-jarige zoon/dochter is die met de wagen rijdt i.p.v. uzelf om zo een hogere premie te vermijden. In dat geval kan de maatschappij moeilijk doen na de schadeloosstelling van de tegenpartij. Zo kunnen zij na regeling de schadevergoeding (gedeeltelijk) bij u terugvorderen. Bij wijzigingen aan het voertuig of aan de bestuurder, neemt u dus het best contact op met ons zodat u achteraf niet voor verrassingen komt te staan.

Omnium

De BA Auto dekt de schade aan derden, maar niet aan uw eigen voertuig. Het is mogelijk de autoverzekering uit te breiden met een omniumverzekering. De prijs voor deze verzekering hangt onder andere af van de waarde van de auto, de gekozen vrijstelling en de gekozen formule. Er bestaan namelijk twee soorten omniumverzekeringen.

Kleine omnium

Deze omnium komt tussen voor schade aan het voertuig door:

 • brand
 • diefstal of poging tot diefstal
 • glasbreuk
 • aanrijding met dieren
 • natuurkrachten (bv. hagel).

Belangrijk om weten is dat er in deze dekking geen vrijsteling wordt toegepast.

Grote omnium

De grote omnium dekt natuurlijk alle schade die ook gedekt is in het kader van een kleine omnium en wordt aangevuld met de waarborg ‘eigen schade’. Bij een schadegeval wordt dan ook de schade aan uw eigen voertuig terugbetaald, of u nu in fout bent of niet. In deze waarborg is er wel een vrijstelling voorzien. Welke vrijstelling dit is, hangt af van de keuze die u maakt. Er bestaan namelijk verschillende formules:

 • vast bedrag;
 • percentage van de cataloguswaarde (bvb 2 %);
 • Engelse vrijstelling (vrijstelling die wegvalt indien schadebedrag hoger is dan de vrijstelling).

Het is dus zeker niet onbelangrijk om dit mee in overweging te nemen bij de keuze van uw polis.

Bij een omnium zal de verzekeringsmaatschappij nagaan of er een anti-diefstalsysteem aanwezig is. Wanneer dat het geval is, dan kan dit ook resulteren in een lagere premie. Ook het installeren van een transponder kan voor de verzekeraar een verschil uitmaken. Zeker als u overweegt om meerdere jaren een omnium verzekering te nemen is het wellicht de moeite waard om te investeren in een anti-diefstalsysteem.

Rechtsbijstand

Stel dat u een ongeval heeft waarvoor u niet aansprakelijk bent en u loopt lichamelijke kwetsuren op. Uw dekking rechtsbijstand is de verzekering die u zal helpen om uw medische kosten te verhalen op de aansprakelijke tegenpartij. Ook in situaties waarbij de tegenpartij afkomstig is uit het buitenland of als de tegenpartij geen auto, maar een fietser is of in situaties waarbij de politie een strafdossier heeft opgemaakt i.p.v. een aanrijdingsformulier, is de rechtsbijstandsverzekering dé oplossing. Daarenboven biedt de rechtsbijstandsverzekering ook de mogelijkheid om u te laten verdedigen door uw eigen gekozen advocaat indien u voor de rechtbank moet verschijnen wegens een overtreding.

U ziet het: een goeie rechtsbijstandsverzekering is bijna net zo belangrijk als de BA-verzekering zelf.

Bestuurderspolis

Passagiers die gewond geraken in een verkeersongeval worden beschermd door de wet op de zwakke weggebruiker.  De bestuurder die aansprakelijk is voor het ongeval daarentegen, kan niet rekenen op een wettelijke bescherming. Een bestuurdersverzekering is hiervoor de oplossing.

Deze verzekering zal namelijk tussenkomen in uw medische onkosten en zelfs in een vergoeding voor uw werkonbekwaamheid, blijvende invaliditeit of overlijden.

Deze polis kan ook uitgebreid worden naar een ‘verkeer en inzittenden’ zodat u en uw gezinsleden ook verzekerd zijn als voetganger, fietser of gebruiker van het openbaar vervoer.

Assistance – pechverhelping

Een autoverzekering heeft nu meestal een gratis sleping bij ongeval.  Dit is meestal beperkt in heb binnenland.  Ook pechverhelping is hierin niet gedekt. Met een polis pechverhelping bekomt u een helpende hand als u geconfronteerd wordt met pech of een ongeval met uw auto. Deze polis zal u, afhankelijk van de gekozen verzekering gedurende het hele jaar of gedurende een bepaalde periode beschermen, in België en/of in het buitenland (Europa of mondiaal, afhankelijk van uw keuze).

U kunt de hulpdiensten 24 u op 24 u en 7 dagen op 7 bereiken. Indien nodig, wordt uw voertuig weggesleept naar de garage en kan er een vervangvoertuig voorzien worden.

Deze dekking kan ook uitgebreid worden met personenhulp.