Diefstal is een optionele dekking die niet standaard in een brandverzekering wordt opgenomen en die uw inboedel tegen diefstal en vandalisme beschermt. Concreet wil dit zeggen dat u bij het afsluiten van een brandverzekering expliciet moet melden dat u deze dekking wenst af te sluiten en dat u hiervoor een extra bijdrage dient te betalen. Jammer genoeg vinden er in ons land jaarlijks duizenden diefstallen plaats, waardoor deze dekking wel de moeite waard is om te overwegen.

Hier een overzicht van de gedekte schadegevallen:

  • Inbraak (bv. een geforceerde deur of venster)
  • Inklimming (bv. door een ladder te plaatsen en via een raam van de bovenverdieping)
  • Gebruik van valse sleutels
  • Gebruik van gestolen of verloren sleutels
  • Heimelijke binnendringing (bv. iemand die zich voordoet als een medewerker van de energieleverancier die de meterstanden komt opnemen.
  • Binnendringing met medeplichtigheid van iemand die binnen mag, voor zover de feiten gerechtelijk vastgesteld zijn. De verzekeraars sluiten doorgaans diefstal uit wanneer die gepleegd wordt met de medeplichtigheid van familieleden (bloedverwanten, echtgenoten) van (één van de) verzekerden of van huispersoneel.
  • Diefstal gepleegd met geweld of waarbij de verzekerde persoon bedreigd werd.
  • De diefstalverzekering vergoedt u financieel voor de schade die u lijdt doordat uw spullen, woning, meubels,… verdwenen, vernield of beschadigd zijn als gevolg van vandalisme, diefstal of een poging daartoe. U krijgt de werkelijke waarde vergoed, dat is de nieuwwaarde min de slijtage.

Tenzij de algemene voorwaarden iets anders vermelden, zijn volgende zaken niet verzekerd: de gewone verdwijning van voorwerpen, de diefstal van motorrijtuigen of aanhangwagens uit een garage en de diefstal van voorwerpen buiten uw woning (tenzij soms tuinmeubelen) niet.