Waarom kiezen voor een verzekering Alle bouwplaatsrisico’s?

Bouwen wordt alsmaar complexer. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat er iets misloopt tijdens de werken. De verzekering Alle Bouwplaatsrisico’s of ABR is de ideale oplossing. Deze verzekering dekt plotselinge en onvoorziene stoffelijke schade aan het op te trekken bouwwerk, inclusief brand, diefstal, storm, … .

Tijdens het bouwproces wordt er beroep gedaan op verschillende partijen. Bij schade is het soms moeilijk een aansprakelijke te vinden.  De ABR polis zal tussenkomst verlenen zonder op zoek te gaan naar een aansprakelijke. Eens vastgesteld dat de schade gedekt is, kan de regeling snel gebeuren.  Zo worden vertragingen , discussies en conflictsituaties vermeden.


Een aannemer kan deze verzekering nemen in functie van zijn geleverde werken en prestaties. Dit kan hij doen indien er geen globale polis wordt afgesloten voor de werf.  Het is echter aangeraden dat de bouwheer dit zelf doet. Enkel en alleen op die manier is hij zeker dat de polis in overeenstemming is met het gebouw dat hij wil bouwen, de premie betaald is en alle partijen mee verzekerd zijn. Het zal tevens ook goedkoper zijn om een globale polis af te sluiten dan de optelsom van iedere individuele premie van iedere aannemer.

De verzekering bestaat standaard uit twee afdelingen:

 1. Materiële schade:
  De ABR is een alle risico’s verzekering.  Alles wat niet uitgesloten is, is gedekt.
  De verzekerde goederen zijn de bouwwerken, materialen en de uitrustingen. Deze kunnen worden beschadigd door oa brand, overmacht (storm/hagel, …) door menselijke fouten, diefstal of vandalisme, …

  Deze afdeling kan uitgebreid worden met:

   – Bestaande goederen (bijvoorbeeld gemene muren, bestaand pand bij renovatie,..)
   – Foutief gedeelte: dekt de schade door fouten of gebreken in ontwerpen, berekeningen of plannen. Ook schade door een eigen gebrek in materialen wordt verzekerd.
   – Opruiming- en afbraakkosten.
 2. Aansprakelijkheid
  Deze afdeling waarborgt elke mogelijke schade aan derden wanneer deze veroorzaakt is door een fout van een verzekerde of wanneer de aansprakelijkheid van de bouwheer in het gedrang komt zonder dat hij een fout maakt. Denk bijvoorbeeld aan schade aan het naburige gebouw door het zakken van de grondwaterspiegel

  Deze afdeling kan uitgebreid worden met:

   – Gekruiste aansprakelijkheid, zodat alle verzekerden als derden beschouwd worden en zo de aansprakelijkheid tov elkaar verzekerd is.
   – Schade door trillingen, door verlaging van grondwaterstand, door verwijdering of verzwakking van steunen.
   – Schade als gevolg van schade aan leidingen en kabels.

Het verzekerde bedrag is de waarde van het verzekeren bouwwerk en moet opgegeven worden door de verzekeringsnemer.  Hierin in inclusief toebehoren en inrichting, niet-recupereerbare BTW, erelonen van architecten, ingenieurs, studiebureaus,…