De wet op de 10 jarige aansprakelijkheid zal van kracht zijn dd 1 juli 2018.  Deze verplicht de aannemer, architect of ander dienstverlener in de bouw een verzekering af te sluiten die hun 10 jarige aansprakelijkheid dekt.

Waarom dergelijk polis

Aannemer zijn sinds jaar en dag 10 jaar aansprakelijk voor de uitgevoerde werken.  Er bestond tot op heden geen verzekeringsplicht.  Enkel architecten waren tot nu toe verplicht hun 10 jarige aansprakelijkheid te gaan verzekeren.  De raad van state heeft de 10 jarige aansprakelijkheid verplicht te maken voor iedereen die deelneemt aan de ruwbouw fase om dit onevenwicht in de wetgeving op te lossen.

Deze wet is ter bescherming van de bouwheer voor schade die te wijten is aan ernstige gebreken tijdens de bouwfase of renovatie, waardoor de waterdichtheid, stabiliteit en/of soliditeit van het bouwwerk in gevaar komt. Tevens beschermd de verzekering u als bouwbedrijf, architect, … tegen de soms zeer hoge kosten die gepaard gaan met de wederopbouw van het getroffen gebouw.

Het wettelijk kader

De Wet Peeters in een notendop

De Wet Peeters in een notendop

De Wet Peeters

• is de verplichte tienjarige aansprakelijkheidsverzekering voor

 • aannemers;
 • architecten;
 • andere dienstverleners in de bouw (bv. studiebureaus)

• is van toepassing op alle actoren bij ruwbouw werken

• is van toepassing voor een periode van 10 jaar

• is op gebied van aansprakelijkheid beperkt tot:

 • de soliditeit;
 • de stabiliteit;
 • en de waterdichtheid als die de soliditeit of de stabiliteit van de gesloten ruwbouw in gevaar brengt.

• is beperkt tot constructies in België

• is beperkt tot constructies die in hoofdzaak bestemd zijn voor individuele bewoning (woningbouw, bejaardentehuis, appartementsgebouw, studentenverblijf, ...)

• vereist de tussenkomst van een architect

• gaat uit van de wederopbouwwaarde

 • Als die hoger is dan 500.000 EUR, kunt u de verzekering beperken tot 500.000 EUR.
 • Of u kunt ervoor kiezen om de volledige wederopbouwwaarde te verzekeren.

 

De troeven van ons product

Onze troeven
 • Onze troeven

  • Een compleet aanbod voor zowel bouwheer, totaalaannemer als aannemer
  • Een ‘stand alone’ product, niet gekoppeld aan een BA
  • Engelse franchise
  • Een oplossing met vaste forfaitaire tarieven voor aannemers met een laag en middelhoog risico
  • Een oplossing met vaste forfaitaire tarieven voor aannemers met een gemengd risico (laag/middelhoog + hoog)
  • Extra korting voor de formules premievoet van 10 % in combinatie met ABR en van 5 % in combinatie met BA Bedrijven

 

Ons aanbod

Een totaaloplossing

Een totaaloplossing voor zowel bouwheer, totaalaannemer als aannemer.

Globale polis voor één werf
De bouwheer of de totaalaannemer kan ervoor kiezen om een polis af te sluiten voor één werf. In deze situatie zijn alle aannemers die de werf betreden verzekerd onder die polis en volstaat één attest voor alle aannemers.

Gobale polis in een abonnement
De totaalaannemer die meerdere werven per jaar doet kan kiezen om een abonnementspolis af te sluiten. Telkens als hij een werf aanvat is zowel zijn werk als dat van alle andere aannemers verzekerd in één polis en volstaat één attest.

BA Tienjarige voor het eigen werk
De aannemer die enkel zijn werk en dat van zijn eigen onderaannemers wenst te verzekeren kan dat doen in een polis
⇒ per werf: de aannemer werkt sporadisch op werven die onder de wet-Peeters vallen en wil hiervoor éénmalig een polis afsluiten.
⇒ in een abonnement: de aannemer werkt regelmatig op werven die onder de wet-Peeters vallen, maar wil enkel zijn werk en dat van zijn onderaannemers verzekeren. De polis wordt niet afgesloten op omzet.  De aannemer kan kiezen voor welke werven hij dekking aanvraagt.  Voor werken die niet onder de wet vallen of waarvoor de bouwheer zelf een globale polis heeft afgesloten, wordt er geen premie aangerekend.
Het tarief voor deze aannemer is afhankelijk van zijn risicoprofiel.

 

Tips & Tricks

Waarop moet u letten bij het afsluiten van een polis?

Enkele tips

1. Neem één globale polis voor de gehele werf. Zo is:

 • elke aannemer die werken uitvoert, verzekerd in de polis;
 • er slechts één verzekeraar betrokken bij een schadegeval waardoor problemen vermeden kunnen worden.

2. Overleg met uw makelaar wat de beste oplossing voor uw bouw- of renovatieproject is.
Alles begint met goed geïnformeerd te zijn. Neem bijvoorbeeld een abonnementspolis als u meerdere werven per jaar realiseert. U beperkt uw administratie en betaalt een lagere premie.

3. Breng alle partijen die betrokken zijn met het bouwproces (architect, bouwheer, aannemers, eindklant) op de hoogte van de gekozen verzekeringsoplossing.
Zo vermijdt u dat de aannemer of bouwheer dubbel verzekerd is en de premie twee keer betaald moet worden.

4. Neem uw werfverzekering (ABR) en tienjarige aansprakelijkheidsverzekering bij dezelfde verzekeringsmaatschappij.
Dat vermijdt latere discussies.

5. Bepaal de totale waarde van de geplande werken.
Binnen het wettelijke kader bent u verzekerd tot 500.000 EUR. Baloise Insurance verzekert ook boven dit bedrag als u dat wenst.

6. Controleer of uw verzekeringspolis vanaf de voorlopige oplevering in voege gaat.

7. Weiger de aanvang van de werken als er geen attest aanwezig is.  De boetes kunnen hoog oplopen.

 

Documenten

Documenten 10 jarige aansprakelijkheid