Onze brandverzekering voor uw bedrijf voorziet een dekking voor uw gebouw, de inhoud en de schade aan derden.

Het is belangrijk om het exact te verzekeren bedrag te bepalen opdat u een gepaste compensatie kunt ontvangen als u dan toch met een schadegeval geconfronteerd wordt! Aarzel dus niet en contacteer Verzekeringen Vanlanduyt voor een gratis beoordeling van uw bedrijfspand.

Wat wordt gedekt door de brandverzekering?

Vandaag voorziet uw brandverzekering een zeer ruime dekking.

  • Brand, explosie, implosie, rook en roet;
  • Bliksem, actie elektriciteit, temperatuurschommeling;
  • Storm, hagel, sneeuwdruk en ijs;
  • Schade door water
  • Glasbreuk
  • Materiële schade door vandalisme en moedwillige beschadigingen van inboedel door derden
  • Natuurrampen zoals overstromingen, aardverschuivingen, overlopen van rioleringen, verzakkingen
  • Aardbeving

De basisgaranties van uw brandverzekering kunnen aangevuld worden met aanvullende waarborgen.

Diefstal:

In geval van diefstal wordt u vergoed voor de ontvreemde goederen maar ook voor schade aan uw gebouw en inhoud veroorzaakt bij de inbraak.

Indirecte schade:

Bij een schadegeval wordt een extra bedrag toegevoegd aan uw vergoeding om compensatie te verlenen aan indirecte schade.

Voertuig in rust:

Deze garantie dekt de voertuigen die gestationeerd staan in uw gebouw en die schade geleden hebben door brand of andere oorzaken die onder de dekking van deze polis vallen.