De verzekering arbeidsongevallen is een verplichte verzekering voor iedere werkgever. Zowel uw bedienden als uw arbeiders, maar ook uw stagiairs die door een erkende onderwijsinstelling gestuurd worden, zijn hierin verzekerd en dit voor ongevallen die zij meemaken tijdens de uitoefening van hun werk alsook wanneer zij van of naar het werk komen. Concreet voorziet deze verzekering een schadevergoeding in geval van verlies van loon bij een (tijdelijke of permanente) invaliditeit en overlijden, alsook in de terugbetaling van medische kosten.

Niet elk ongeval tijdens de uren wordt echter gezien als een arbeidsongeval. Er dient namelijk altijd een externe, plotse oorzaak aanwezig te zijn dat in causaal verband staat met het ongeval en het letsel én het ongeval moet gebeurd zijn tijdens/door de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

Bij een ernstig ongeval waarbij uw werknemer bv. zijn voet of been breekt, kunnen de kosten helaas heel snel oplopen. Een juiste keuze van uw verzekering arbeidsongevallen is dus zeker noodzakelijk. Kom dus gerust eens langs voor meer informatie of contacteer ons per telefoon voor een afspraak bij u op het bedrijf.