Waarom een collectieve hospitalisatieverzekering?

Een hospitalisatie polis via de werkgever zit in de top 2 van de meest gewilde extra legale voordelen. Het aanbieden van een collectieve hospitalisatieverzekering maakt uw bedrijf dus aantrekkelijker om personeel te rekruteren en uw bestaand personeel zal minder geneigd zijn om over te stappen naar een bedrijf die geen collectieve hospitalisatieverzekering aanbiedt.  U begrijpt dan ook dat dit instrument een belangrijk onderdeel is in een modern verloningspakket.

Een collectieve hospitalisatieverzekering vanaf 1 persoon.

U kunt deze polis reeds aanbieden vanaf 1 werknemer in dienst.  Een collectieve hospitalisatieverzekering is dus niet alleen bestemd voor grote bedrijven zoals de meeste denken. Tevens kunnen de familieleden  mee genieten van de zelfde voordelige voorwaarden.  Aansluiting kan zonder medische formaliteiten! In een beperkt aantal gevallen is er wel een wachttijd.

Welke dekkingen?

Het contract is volledig moduleerbaar naar uw wensen en budget.  U bepaalt als werkgever wat wel en niet gedekt is.

Afhankelijk van uw keuze, is de tegemoetkoming van de verzekeraar

  • onbeperkt, of er nu een wettelijke tegemoetkoming is of niet
  • geplafonneerd tot 2 of 3 keer de wettelijke tegemoetkoming, na aftrek van de eventuele eigen risico’s

Vrije keuze van artsen en ziekenhuizen

  • elke verzekerde kiest vrij de artsen en ziekenhuizen waarop hij een beroep wenst te doen
  • in België wordt geen enkel onderscheid gemaakt in de tegemoetkoming op basis van de keuze van ziekenhuis of de ligging ervan.

Dekking medi-assistance

  • Het aanbieden van een collectieve hospitalisatieverzekering brengt voor de werkgever geen extra werk met zich mee.  Iedere aangeslotene krijgt een medi-kaart waarmee hij een aangifte kan doen van zijn opname. De ziekenhuiskosten worden rechtstreeks betaald aan het ziekenhuis en het service center dat 24/7 bereikbaar is volgt het dossier op. Uiteraard kan de aangeslotene in de tweede plaats ook bij ons terecht met eventuele vragen.

Hoeveel kost dit per persoon?

Op de premie van een collectieve hospitalisatieverzekering worden geen RSZ bijdragen betaald.  Afhankelijk van de gekozen dekking en het aantal personeelsleden kunnen we reeds een dekking aanbieden van 11€ per maand per werknemer.  Helemaal niet duur dus maar wel bijzonder gegeerd door uw personeel.

 

Vraag gerust meer inlichtingen. Wij maken graag een simulatie van wat de hospitalisatieverzekering voor uw bedrijf kan betekenen.