Ook voor uw zaak is de BA Auto een verplichte verzekering. Bij een schadegeval zal de dekking burgerlijke aansprakelijkheid alle schade dekken die veroorzaakt werd aan een voertuig van een derde of aan andere goederen. Bovendien worden ook de lichamelijke letsels van derden gedekt.

Voor uw bedrijfswagen of uw wagenpark heeft u als ondernemer natuurlijk wel nood aan een autoverzekering op maat. Contacteer ons gerust vrijblijvend voor meer inlichtingen.

Omnium

Als u ook de schade aan uw eigen voertuig gedekt wil zien, dan kunt u kiezen voor een kleine of voor een volledige omnium.

De kleine omnium:

De kleine omnium zal tussenkomen als uw auto schade oploopt door diefstal, brand, aanrijding met dieren of door de krachten van de natuur (bv. hagel). Ook glasbreuk wordt gedekt door deze polis.

Volledige omnium:

De volledige omnium is aanvullend op de kleine omnium en voorziet bijkomend tussenkomst bij schade aan uw voertuig ten gevolge van een ongeval waarbij u zelf in fout was of als u het slachtoffer bent van een ongeval met vluchtmisdrijf.

Rechtsbijstand

Een polis rechtsbijstand zal uw juridische verdediging op zich nemen in geval van betwistingen m.b.t. uw voertuig of verkeersovertredingen. Deze verzekering neemt alle advocaatkosten op zich en staat ook in voor de kosten van vergoedingen aan experten die moeten tussenkomen in rechtszaken.  Het is mogelijk om de polis rechtsbijstand af te sluiten binnen uw polis auto of om een aparte polis te onderschrijven bij een gespecialiseerde verzekeraar, die in dat geval ook veel andere dekkingen voorziet. U kiest dan zelf tot hoever de juridische bijstand gaat.