Brand

Onze brandverzekering voor uw bedrijf voorziet een dekking voor uw gebouw, de inhoud en de schade aan derden. Het is…

Verzekering bedrijfsschade

Als uw gebouw onbruikbaar is en er hierdoor een onderbreking van de normale bedrijfsvoering ontstaat dan kan dit…

Verzekering Materiaal

Uw bedrijfsmateriaal en voorraden vormen ook een belangrijk onderdeel van het patrimonium van uw bedrijf. Een panne van…

BA Onderneming

De polis BA Onderneming is bedoeld om u in te dekken tegen eventuele schade die u zou kunnen veroorzaken bij…

Uw bedrijfsvermogen

Tijdelijk aanbod TAK 26 : 1,35%  –  GEEN instapkosten…

10 jarige aansprakelijkheid PROFESSIONELEN

De wet op de 10 jarige aansprakelijkheid zal van kracht zijn dd 1 juli 2018.  Deze verplicht de aannemer, architect…

Alle bouwplaats risico’s – ABR

Waarom kiezen voor een verzekering Alle bouwplaatsrisico’s? Bouwen wordt alsmaar complexer. Het is dan ook niet uitzonderlijk dat er iets…