Op reis naar een rode zone?

Sinds maandag 19 april is het reisverbod voor niet-essentiële reizen opgeheven.  Als resultaat van een rondvraag is het duidelijk dat er nog een aantal bezorgdheden zijn omtrent Covid-19.  Meer specifiek omtrent de landen in de rode zones.  Via Allianz Assistance is het mogelijk om een Covid dekking te onderschrijven.  Hierbij een verduidelijking wat en wanneer gedekt is.

Bijstand personen en medische kosten

Medische kosten, ook in geval van Covid-19, in het buitenland worden gedekt voor alle reizen zolang er geen reisverbod van kracht is

  • Met reisverbod bedoelen we een in- en/of uitreisverbod zowel voor het land van herkomst als het land van bestemming.
  • Op de website van de FOD Buitenlandse zaken, vindt u altijd actuele informatie hieromtrent.   https://diplomatie.belgium.be/nl

Voorbeeld:

Er is geen uitreisverbod in België.  Indien je vertrekt naar een land waar geen inreisverbod geldt, kunt u volledig beroep doen op uw reisbijstand, ook voor Covid-gerelateerde kosten.  

Een negatief reisadvies is geen reden om niet tussen te komen in de Covid-gerelateerde medische kosten in het buitenland.

Reisverzekering Covid dekking

Annulatie omwille van quarantaine

Er is dekking indien de reis moet geannuleerd worden indien er Covid werd vastgesteld bij u of uw reisgezel.  Dit enkel en alleen in de nieuwe producten:

  • Royal Service
  • Gold Service
  • Travel Service
  • Cancellation Only

Heb je een oude jaarpolis? Dan raden we aan deze te updaten.  De andere formules hebben deze dekking niet!

Indien je in quarantaine moet bij vermoeden van besmetting, is er dekking in de eerste 3 formules (niet in cancellation only).

Er is nooit dekking indien je niet kan vertrekken wegens negatief reisadvies of indien er een inreisverbod is op de dag van vertrek.  Hiervoor neemt u contact op met uw touroperator of uw reisagent.

reisverzekering covid dekking

Denied boarding

Je (of je reisgezel) mag niet op het vliegtuig stappen omdat er bij het boarden een te hoge temperatuur wordt gemeten.  Er is dekking voor de niet genoten en niet terugbetaalde reisdagen of de niet terugbetaalde omboekingskosten.  Dit enkel in de Royal, Gold en Travel Service.

LET OP: dit moet gestaafd worden door een medisch attest of attest van de reisorganisatie of transportmaatschappij.

In quarantaine in het buitenland

In het buitenland vertoon ik, of mijn reisgezel, Covid-19 verschijnselen of via contact tracing wordt ik verplicht in quarantaine geplaatst.

In de Royal, Gold en Travel Service is er dekking.  

  • U heeft recht op een compensatiereis voor de niet genoten reisdagen.
  • Allianz betaalt het verschil met de omboeking van uw terugvlucht.
  • Allianz komt bovendien tussen in de kosten voor het verlengen van het verblijf indien de quarantaineperiode langer duurt dan de initiële reisperiode.
LET OP: u moet binnen de 24u actie ondernemen om een test af te leggen.
Er is geen dekking indien de overheid beslist het hotel in quarantaine te plaatsen en hiervoor extra kosten aanrekent.