Met ingang van 1 oktober 2015 zullen alle aan het verkeer deelnemende bromfietsen en lichte vierwielers voorzien worden van een nummerplaat.
Deze regularisatie zal 1 jaar duren.

Bromfietsen en lichte vierwielers
Voor 1 oktober 2016 moet elke bromfiets en lichte vierwieler voorzien zijn van een kentekenplaat van de nummerreeks S-A (klasse A), S-B (klasse B) of S-U (lichte vierwieler).
Een uitzondering wordt gemaakt voor elektrische rolstoelen. Zij hebben geen nummerplaat nodig. Dat is evenmin het geval voor segways, elektrische autopeds, pocket bikes en elektrische fietsen, behalve als de motor zo sterk is dat ze kunnen rijden zonder dat er moet worden bijgetrapt.

Gelijkvormigheidsattest
Om de inschrijving mogelijk te maken heeft de Directie Inschrijving Voertuigen (DIV) het gelijkvormigheidsattest nodig.

Procedure
Ga met het gelijkvormigheidsattest naar een bpost kantoor (geen post punt!!!), waar de bediende de technische voertuiggegevens zal registreren.
U ontvangt een aanvraag tot inschrijving voor dit voertuig.
U dient dit in te vullen en te ondertekenen, en vervolgens legt U dit voor aan uw verzekeraar.
De voertuiggegevens worden elektronisch verzonden naar de DIV.
De verzekeraar geeft U een afdruk van de regularisatietransactie, en houdt zelf het ondertekend formulier tot inschrijving bij volgens de geldende regels van WebDIV.

Kosten
De kosten van de regularisatieprocedure omvatten de gegevensregistratie door bpost en verzending van de kentekenplaat en het kentekenbewijs. In totaal bedraagt dit 42€, te betalen aan de postbode